Burimi Jetes

Faqe islame shqip-Sipas parimeve te Kuranit dhe Sunetit bazuar ne interpretimin e dijetareve te Ehli Sunetit dhe Xhematit te te gjitha koherave te umetit.

Popular
About Burimi Jetes
Location:
Albania
Website:
http://burimijetes.info/bjnew/index.php
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022