Radio Emanuel

Radio Emanuel vazhdon misionin për përhapjen e Ungjillit. Vizioni ynë për të ardhmen është rritja e zonës së mbulimit dhe vënia në shërbim ndaj çdo personi që është në kërkim të së vërtetës.

Popular
About Radio Emanuel
Location:
Korçë / Albania
Website:
http://emanuelradio.net/
Comments

Programe interesante, muzikë me shije hyjnore.

Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022