Ватан Седасы

Ватан седасы керчектенде Къырымнынъ гурь сеси! Бутюн кунь девамында шенъ алыпбарыджылар кейфлеринизнинъ яхшы олмасы огърунда чалышаджакълар. Сизлерни аджайип рубрикалар, Къырымнынъ энъ белли инсанлары иле меракълы суббетлер, беклей. Ватанымызнынъ бутюн кошелеринде къырымтатар сеси янъгъыраджакъ! Мытлакъкъа радиомызны динъленъиз, биз сизлер ичюн чалышамыз! 99,5 далгъасында къырымтатар музыка ве нагъмелерни эшите билесинъиз!

Popular
About Ватан Седасы
Location:
Республіка Крим / Ukraine
Website:
#
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022