Credo

A szombathelyi Credo Rádió egy, az evangélikus hit alapjait, tanait és értékeit közvetítő rádió. Bár egy vallásos rádióról van szó, műsorai mégsem merülnek ki a vallási témákban, hanem ennél jóval messzebbre nyúlnak, mint például zenei elemzés, állatok bemutatása stb. Továbbiak Credo Rádió – „Értéket közvetítünk” FM 98,8 2014 augusztusában kisközösségi rádiót indít az evangélikus gyülekezet Szombathelyen. A rádió neve Credo, amely név egyrészt utal a keresztyénség közös hitvallására, az Apostoli Hitvallásra, amelyet latin neve után, a hitvallás első szaváról (Hiszek) credónak neveznek. Másrészt utal arra, hogy az emberiség, népek, kultúrák, városi közösségek, művészek, közéleti emberek, cégek, tudósok, sportolók, családok mindahányan valamilyen saját hitvallás és értékrend alapján végzik tevékenységüket, és élik mindennapi életüket. Teret adunk a szónak: a városunk lakóinak és közösségeinek adunk teret az éterben, hogy elmondhassák, hogy milyen értékrend és saját küldetés alapján végzik munkájukat. Teret adunk a hitnek: a műsorfolyam, - amely reggel nyolctól este nyolcig lesz hallható az Fm 98, 8 frekvencián – medrét az evangélikus szellemiség és nyitottság adja. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség hosszú évekkel ezelőtt zászlajára tűzte saját hitvallását: „Nyitott ajtók”. Ezzel a címmel sugárzunk TV műsort a Szombathelyi Televízióban, amely már országos médiumokban is látható például a PAX és ECHO TV-ben. A „Nyitott ajtó” két dolgot jelent: Egyrészt egy üzenet, hogy az evangélikus közösség befogadó közösség, ahol, akik lelki otthont keresnek maguknak, nálunk otthonra lelhetnek. Nyitottak vagyunk és kinyitjuk a templom ajtaját a szó szoros értelmében is, hisz néhány éve még az a szó járta a várost: Evangélikus templom? Ugye, ez az a templom a Körmendi út sarkán, amelyiknek mindig zárva van az ajtaja? Másrészt a nyitottság azt is jelenti, hogy az evangélikusok az élet számos területén, - akár a magánéletükről, vagy a közjóért folyatatott szolgálatukról esik szó -, Szombathelyért készek egyre többet tenni. E sort nyitja a diakóniai szolgálat, amelynek keretében kilencven időst, és hatvan fogyatékos embert látunk el bentlakásos intézményben (Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ), és 150 szerződéssel bíró önkéntes segíti munkánkat az élet számos területén. 2007-től iskolát tartunk fenn, (Reményik Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) amelyben szeptembertől immáron háromszáz gyermek tanul. Számos kulturális program helyszíne a templomunk, amely most környezetével együtt az IVS2 pályázat keretében teljesen megújul, de ebbe a sorba illeszkednek elnyert egyéb a pályázataink is, amelyek mind a szombathelyi emberek jólétét és gyarapodását szolgálják. Ezek közül kétségtelenül kiemelkedik az oladi Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda működtetése az oladi iskolában, és az a sok program és fejlesztés, ami ebből az irodából irányítva, éppen az Oladon élő szombathelyi emberek életét segíti. Credo Rádió augusztustól hallható Szombathelyen! „Magunkról magunknak” – idézhetjük Gyökössy Endre református lelkész híres könyvének címét, vagyis olyan hangot szeretnénk megütni e rádióban, amelynek városunk közössége nem csak hallgatója, hanem tevőleges alakítója is lesz. Érdekes emberek, - akik talán a szomszédunkban élnek -, fontos ügyek, - amelyek mellé érdemes odaállni -, közös célok, örömök és fájdalmak, feladatok és a közösségépítés rádióját akarjuk megszólaltatni. Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész

Popular
About Credo
Location:
Vas megye / Hungary
Website:
#
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022