Radio Max

Danas on ima pet stalno zaposlenih i emitira 24 sata program na frekvenciji 99,3 MHz a po mnogim ispitivanjima slušanosti, uvijek je pri vrhu u varaždinskoj županiji.

Popular
About Radio Max
Location:
Varaždinska / Croatia
Website:
#
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022