Radio Estrada

Sabemos da importancia de facer un escaparate axil e atractivo, de fácil navegaciòn e o tempo de contidos que, para todos, conforman o día a día da nosa emisora. Más Radio Estrada viviu unha serie de transformaciòns desde o seu nacemento sen deixar nunca de lado a vocaciòn de Radio Local, pero tamén sendo conscientes de que por iso mesmo as historias do día a día -as nosas historias- teñen tamén un percorrido máis alá do meramente local ou comarcal, para convertirse en vivencias de confluencia no ciber-espazo. Desde hai máis de vinte anos na FM vive Radio Estrada cargada de contidos e programas para que as xentes da comarca -as nosas xentes- poidan sentir a cercanía da radio e a complicidade dos locutores e locutoras desta casa.

Popular
About Radio Estrada
Location:
Galicia / Spain
Website:
#
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022