Radio Kultur

Radio Kultur har hjemsted i Frederiksberg Kommune og har til formål at lave understøtning af fremmedsprogede lokale kulturbegivenheder for derigennem at styrke de kulturelle bånd mellem danskere og fremmedsprogede samt at fremme integrationen af fremmedsprogede i Frederiksberg kommune.

Popular
About Radio Kultur
Location:
Region Hovedstaden / Denmark
Website:
#
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022