Астра Плюс

Програмата на радио „Астра плюс” стартира на 1 януари 1998 година. Тя се осъществява след спечелване на проект по ПРОГРАМА „МЕДИИ” на Фондация „Отворено общество”, която финансира цялостното техническо оборудване и пускането в експлоатация на радио „Астра плюс”. Основните цели, заложени в проекта са- подпомагане, развитие и утвърждаване на гражданското общество и свободата на словото в българските медии. Конкретната дейност на проекта е създаване на частна, независима радиостанция в град Дупница, която да обслужва интересите на обществото и да работи за утвърждаване плурализма и демократичните принципи.

Popular
About Астра Плюс
Location:
Област Кюстендил / Bulgaria
Website:
#
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022