Radio Vati

Dëgjuesi i Radio Vati do të thotë shumë, stacioni dëshiron të prezantohet si një stacion që dëgjuesit duhet të jenë të lumtur. Ata ndërtojnë një unitet të madh mes dëgjuesve dhe vetes, në mënyrë që ata të kenë lidhje të mira midis tyre dhe dëgjuesve të tyre, gjë që do të çojë në një stacion radioje argëtimi më të pasur.

Popular
About Radio Vati
Location:
Tirana / Albania
Website:
http://www.vati.com.mk/
Comments
Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022