Radio Logos 94.2 FM

Radio Logos është me kohë edhe pa kohë për dëgjuesit e saj, 24 orë në 7 ditë në javë për të mbjellë farën e mirë të Fjalës së Perëndisë dhe për të ujitur farën e mbjellë.

Popular
About Radio Logos 94.2 FM
Location:
Korçë / Albania
Website:
http://radiologos.al/
Comments

Çdo gjë në këtë radio funksionon mrekullisht shumë mirë. Bekime!

Jeni bekim ,ju dëgjojmë rregullisht nëpërmjet internetit këtu në Bruksel 🙂

The best, Shpeshherë degjojme radiologos nga Ukraina.. 😍😍😍🥰

Leave a comment
Last Listened Radios
First listen a radio ;)
MyRadioBox

© Copyright 2022